UTC articol privind Politica de Preț - Moldova și Chișinău
Inapoi la Sociale, Private si de Stat

Cauta

articol privind Politica de Preț - Moldova și Chișinău articol privind Politica de Preț - Moldova și Chișinău

Despre politica de preț în Moldova

by deceneu on Thu 10/08/2020 06:13 PM

Politica de preț în Moldova și Chișinău

Prețul a depășit semnificația sa strict economică in timpurile autohtone moderne. În viziunea științei marketingului s-au adăugat valențe psihologice, sociale, psihografice, demografice, etc.

Toate activitățile de piață au prețul lor, inclusiv, oarecum paradoxal, deciziile
eronate. Pretul pare a domina piața și operatorii de marketing, nimeni și nimic neputându-se deroga de la rigorile politicii de preț, fară consecințele negative de rigoare.

Costurile întreprinderii și costurile pieței
Costuri – cheltuielile efectuate pentru producerea și vânzarea unui anumit produs sau serviciu.

Categorii de costuri:

 • costul total – se compune din costul fix total și costul variabil total;
 • costul mediu – acesta se compune la randul său, din costul fix mediu și costul variabil mediu.

  Decidenții trebuie să aibă în vedere că între costurile medii și costurile unei unități
  adiționale există o strânsă interacțiune. În esență, costul mediu trebuie să scadă pe măsura
  producerii unei cantități mai mari, ceea ce presupune ca, efectiv, costurile unei unități
  adiționale să fie mai reduse decăt costul mediu.

  Costurile produselor sau serviciilor sunt analizate de decidenți prin formalizare și
  abstractizare, în sensul că, pentru optimizarea raporturilor dintre costuri, cantitățile
  produse, prețurile practicate și profitul obținut, se poate recurge fie la determinarea unor
  funcții matematice de tip analitic, fie la tehnici de simulare specifice.

  Prețul – expresia directa a valorii (în forma banească, de regulă); plata pentru a obține un bun serviciu; instrument de schimb; valoarea tuturor “sacrificiilor” facute de cumpărător;
  cost plus profit si taxe; rezultat al confruntării cererii cu oferta; sistem complex de
  semnale informaționale, ce guvernează deciziile de distribuție a unei oferte limitate;
  sistem de reglare între procesul de producție și cel de consum, etc.

  Conceptul de preț a evoluat în timp, specialiștii definind noțiuni cum sunt:

 • prețul absolut – atribut intrinsec al bunului sau serviciului;
 • prețul relativ – obtinuut prin compararea bunurilor sau serviciilor;
 • prețul instrument – de schimb, de salarizare, etc;
 • prețul sistemic – element al unui sistem complex de informare de reglare
  economică;
 • prețul administrat – calculat pe baza costurilor, taxelor și marjelor de profit.

  Pe baza acestor accepțiuni și concepte se poate conclude că prețul este rezultatul
  procesului de evaluare a bunurilor și serviciilor existente pe o piața dată, în scopul
  satisfacerii intereselor participanților la procesul de schimb.

  Participanți la procesul de schimb al bunurilor/ serviciilor
  Participanții la procesul de schimb au interese specifice, de cele mai multe ori divergente,
  care trebuie sa fie echilibrate, în procesul de evaluare, prin intermediul prețului.

  Echilibrarea intereselor divergente ale participanților la procesul schimbului este un
  obiectiv greu de atins. Și aceasta, deorece, în practica pieții și a marketingului, anumite
  categorii reușesc să ocupe o poziție relativ dominantă și să conducă procesul de evaluare
  potrivit propriilor interese. Prin această prismă, preturile pot fi:

 • prețuri impuse (total sau parțial), cand statul are o poziție dominantă și intervine
  efectiv pe piață, prin măsuri mai degrabă administrative decât economice;
 • prețuri concurențiale, când ofertanții reușesc sa-și impună propriile interese, ca
  urmare a poziției pe care o au pe piată, la un moment dat;
 • preturi libere – cand statul nu intervine in mai nici un sens în procesul de
  evaluare;
 • prețuri echilibrate – când interesele consumatorilor și ale ofertanților sunt
  satisfacute in masură aproximativ egală.

  Indiferent insa de punctul de plecare în abordarea practică a strategiei politicii de preț, trebuie să se aibă în vedere că, pentru ca acesta să își atingă scopul, este necesar ca prețurile să satisfacă urmatoarele condiții:

  (Participanți la procesul de schimb - Ofertanti - Consumatori - Organe ale statului -
  Producători - Comercianți Individuali, De tip colectiv, Locale, Centrale)

  1. Condiția de realizare a bunurilor/serviciilor, respectiv să permită schimbul între
  ofertanți și cumpărători în scopul consumului/utilizării;
  2. Condiția de acoperire a costurilor , adică să permită ofertanților sa-și recupereze
  cheltuielile efectuate pentru producerea, distribuția și promovarea
  bunurilor/serviciilor;
  3. Condiția de eficiență, respectiv să permită obținerea de profit, ceea ce constituie o condiție sine qua non pentru menținerea și dezvoltarea activității ofertanților.

  Prin îndeplinirea acestor condiții, prețul poate fi utilizat ca instrument efectiv pe piață, în scopul realizarii funcțiilor sale. În accepția științei marketingului, funcțiile prețurilor bunurilor/serviciilor sunt urmatoarele:

 • de stimulare a ofertanților;
 • de asigurare a consumului final;
 • de măsurare a activității economice;
 • de eliminare a risipei in alocarea și întrebuințarea resurselor;
 • de protejare a resurselor limitate;
 • de eliminare a dezechilibrelor între producție și consum;
 • de armoniare a intereselor divergente inerente ale participanților la procesul
  schimbului.

  Structura prețului. Pragul de rentabilitate
  Raporturile complexe dintre conturi, cantitatile vandute, profit si pret pot fi
  formalizate si abstractizate, punctul de plecare fiind reprezentat de ceea ce specialistii
  denumesc structura pretului.
  Fromula cea mai generala a structurii pretului poate fi dedusa din ecuatia de bilant
  a unei perioade de timp, care poate fi de forma urmatoare:
  PROFIT = VENITURI – CHELTUIELI (1)
  Activitate profitabla : Venituri > Cheltuieli
  Activitate fara profit : Venituri = Cheltuieli
  Activitate neprofitalbila : Venituri < Cheltuieli
  Venituri = Pret x Cantitati
  Cheltuieli = Costuri Variabile + Costuri Fixe
  P P Q C Q C r a v f = ⋅ − ⋅ − (2) , unde
  Pr = profit ; Pa = pret unita; Q = cantitate; Cv = Costuri variabile (pe fiecare unitate de
  produs); Cf = Costuri fixe (costuri de mentinere a activitatii)
  O metoda convenabila pentru formalizarea acestor relatii este oferita de modelul
  punctului de echilibru intre costuri si venituri, denumit si metoda pragului de
  rentabilitate.
  Pentru determinarea punctului de echilibru intre costuri si venituri, respectiv a pragului
  de rentabilitate, se pune problemacalcularii cantitatii critice de produse ce trebuie
  vandute, la un pret unitar dat, astfel incat sa se acopere integral costurile.
  In punctul de echilibru, pierderile sunt zero, deoarece volumul valoric al vanzarilor
  trebuie sa egaleze costurile.
  Din ecuatia (2) rezulta : 0 P Q C Q C a v f ⋅ − ⋅ − = (3)
  Pe baza ecuatiei (3) se poate calcula cu usurinta cantitatea critica, respectiv numarul
  fizic de produse ce trebuie vandute pentru a rgala costurile.
  0 P Q C Q C a critica v critica f ⋅ − ⋅ − =
  f
  critica
  a v
  C
  Q
  P C
  =

  (4)
  Analiza pragului de rentabilitate are aplicatii importante inclusiv pentru dimensionarea
  capacitatii de productie.
  Determinarea preturilor
  Cele mai importante elemente si aspecte care sunt luate in consiedreare la determinarea
  preturilor de baza (sau de catalog de lista) practicate pe piata sunt : introducerea
  profitului in echatia pretului; identificarea consumatorilor potentiali; estimarea cererii;
  anticiparea reatiei competitiei; stabilirea cotei de piata; selectarea strategiei de pret,
  potrivit segmentului de piata vizat; corelarea politicii de produs, a canalelor de distributie
  si promovarii, cu strategia de pret.
  A. Introducerea profitului in pret
  f
  a v
  critica
  C
  P C
  Q
  = + (5)
  In ecuatia anterioara profitul este zero
  f r
  a v
  C P
  P C
  Q Q
  = + + (6)
  Raportul
  Cf
  Q
  este o marja absoluta adaugata pentru mentinerea activitatii intreprinderii;
  Raportul Pr
  Q
  este marja absoluta adaugata pentru realizarea profitului;
  Costul total este dat de suma f
  v
  C
  C
  Q
  +
  Adaosul comercial este dat de suma celor doua marje respectiv f r
  C P
  Q Q
  +
  B. Identificarea consumatorilor potentiali
  In acest scop se realizeaza studii de piata complexe care includ si problematica pretului in
  planul de cercetare. Testarea unor game posibile de preturi ale aceluiasi produs sau
  serviciu permite cunoasterea nivelurilor de pret la care se aspteapta cumparatorii, potrivit
  motivatiei si preferintelor lor.
  C. Estimarea cererii
  Cererea este reprezentata de cantitatea de produse sau servicii de care au nevoie
  consumatorii, si pe care ei pot si vor sa le cumpere, la un pret dat, intr-o perioada de timp
  determinata si in cadrul unui anumit teritoriu.
  Cererea finala se constituie atunci cand sunt intrunite simultan si pentru acelsi produs sau
  serviciu urmatoarele componente formative esentiale ale cererii:
   trebuintele, dorintele gusturile si preferintele
   puterea de cumparare
   vointa de cumparare
  Dintre aceste componente ale cererii , vointa de cumparare, respectiv optiunea de folosire
  a puterii de cumparare pentru achizitionarea produsului sau serviciului care satisface
  trebuintele, se manifesta pe piata tocmai prin acceptarea unui anumit nivel de pret.
  In esenta, estimarea cererii se refera in primul rand la investigarea relatiei dintre pret si
  cererea efectiva corespunzatoare unui anumit nivel de pret.
  D. Anticiparea reactiei competitiei
  La determinarea pretului se iau in considerare preturile practicate de concurentii directi,
  precum si cele asociate unor produse inlocuitoare sau altor game de produse. Studierea
  aprofundata a acestei problematici trebuie sa includa cunoasterea calitatilor de produce
  vandute la fiecare nivel de pret, pentru a fi posibila tratarea in termani cantitativi a
  acceptarii de catre consumatori a diferitelor niveluri de preturi practicate.
  E. Stabilirea cotei de piata
  Stabilirea cotei de piata pe care firma isi propune sa o atinga. Analiza relatiei dintre pret
  si cota de piata se bazeaza inclusiv pe elasticitatea cererii pentru produsul sau serviciul
  respectiv, in sensul ca, in functie de nivelul stabilit pentru cresterea cotei de piata, se
  poate proiecta o reducere a pretului. Noua cota de piata trebuie sa fie bine fundamentata,
  insa , pe studii riguroase, in special de tip cantitativ, si pe o una cunoastere a concurentei,
  pentru a evita erorile de decizie in determinarea preturilor.
  F. Strategia preturilor
  Strategia de pret se stabileste, ca succesiune de timp, dupa ca au fost luate decizii in
  privinta: strategiei de piata, a intreprinderii;cotei de piata ce trebuie realizate.
  In mod fundamental, analiza strategiilor de preturi este bine pusa in evidenta de cele doua
  alternative opuse:
  a) strategia pretului ianlt
  b) strategia pretului de penetrare pe piata
  G. Corelarea pretului cu elementele mixului de marketing
  Fig. 2 Elementele mix-ului de marketing
  a. Natura produsului poate duce la o crestere a preturilor. Un nivel ridicat al preturilor
  (paote conduce la cresterea profitului – respectiv a celui reinvestit) poate determina
  alocarea unor sume suplimentare in cercetare ceea ce duce la realizarea unor produse
  modernizate.
  b. Cheltuielile cu promovarea influenteaza pretul dar si promovarea eficienta (sau nu)
  poate duce la o crestere a produsului ducand la modificari ale pretului.
  c. Un lant lung de distributie duce la cresterea pretului, dar poate duce si la cresterea
  vanzarilor implicand o reducere a pretului.
  Politica preturilor
  Adoptarea sistemului de proiectare a preturilor la diferite situatii impuse de oferirea
  produsului pe piata, cerintele clientilor si competitia existenta se realizeaza prin decizii
  specifice privind rabaterile, alegerea ……. FOB sau CIF, corelatiile dintre preturile unei
  game de produse, etc, care in unitatea lor constituie potitica preturilor (este diferita de
  politiaca de pret)
  Politica preturilor componente:
  A. Rabaterile (reduceri calculate la preturile de baza)
  o rabatri oferite intermediarilor;
  o rabateri pentru cantitatile cumparate;
  o rabateri pentru momentul si cuantumul achitarii facturilor;
  o rabateri pentru activitati promotionale
  B. Politica preturilor in functie de pozitia geografica a clientilor
  o preturi de livrare uniforme – sunt aplicate tuturor cumparatorilor,
  indiferent de pozitia lor geografica fata de producator;
  o preturi de livrare zonale – diferentiate de producatori potrivit zonelor
  geografice in care activeaza pe piata.
  C. Politica pretului unic si a preturilor variabile
  Pretul unic este stabilit de producatori sau distribuitori fiind practicat la acelasi nivel
  pentru categorii asemanatoare de clenti, care cumpara dupa caz, cantitati similare, in
  conditiile existentei, intotdeauna, a unor conditii identice de plata.
  Preturile variabile – sunt practicate pe baza unor …… astfel incat cantitati similare de
  produse sunt vandute unor clienti asemanatori, dar la niveluri diferite de pret.
  D. Practicarea preturilor in functie de gama de produse sau servicii
  Producatorii si comerciantii care ofera o gama sortimentala diversificata sunt interesati ca
  sa fie stimulata vanzarea tuturor componentelor gamei, pai preturile diferentiate urmaresc
  sublinierea acestei complementaritati.
  E. Politica revanzarilor in mentinerea unui nivel constant al pretului final
  Aceasta politica este aplicata de producatorii care au nevoie sa controleze preturile
  practicate de diferitele verigi ale lantului de distributie.
  F. Reducerea temporara a pretului
  Reducerea temporara a pretului are scopul de a atrage mai multi consumatori care sa
  cumpere inclusiv marfuri care nu au fost reduse
  G. Politica garantiilor fata de declinul pretului
  Politica garantiilor fata de declinul pretului consta in compensatii acordate de producatori
  distribuitorilor, in perioade de timp strict detrminate, pentru echilibrarea reducerilor de
  preturi practicate de acestia din urma.
  H. Preturi orientate dupa competitie
  o alinierea de preturile concurente;
  o politica pretului sub nivelul concurentei;
  o politica pretului peste nivelul concurentei;
  I. Preturi psihologice
  Pretul impar – de tipul celor terminate in 9
  Pretul traditional – pe care producatorul nu doreste sa il schimbe (ex: in unele tari pretul
  unei cesti de cafea sau ceai)
  Pret de prestigiu – care este un pret intotdeauna mai ridicat decat valoarea propriu-zisa a
  marfii sau serviciului
  J. Politica preturilor ofertelor speciale
  Pentru a recurge la reduceri de preturi pentru ofertele speciale, firmele in cauza trebuie sa
  furnizeze argumente explicative solide, prevazute, in tarile cu legislatie adecvata, in mod
  expres.

 • [Raspunde] [In sus]

  articol privind Politica de Preț - Moldova și Chișinău

  Preturi si Costuri in Moldova

  Logare / Inregistrare

  Plante, fructe si legume
  Animale vii si produse
  Materiale consumabile /bandaje
  Uleiuri si esente in Chisinau
  Sociale, Private si de Stat
  Purificatoare-ionizatoare de aer
  Preparate pentru slabire - Lida
  Purificatoare-ionizatoare de apa
  Medicamente si leacuri UE/FDA
  Nitrat-testere si indicatoare
  Lampi de cuart - ultraviolet
  Lampi de sare in Chisinau
  Inhalatoare si nebulizatoare
  Dispozitive ortopedice - Dr Disk
  Borcane pentru masaj - Haci
  Blocuri si caramizi de sare Eco
  Aparate darsonval - Ultratech
  Aparate de magnetoterapie
  Aparate vibroacustice - Vitafon
  Aparate de terapie cuantica
  Aparate electroforeza-ionoforeza
  Aparate cosmetice - Gezatone
  Aparate cu ultrasunet - Reton
  Dispozitive electronice speciale
  Crazy Ideas Studio Moldova
  Standarde in lumea mare
  Mediul inconjurator si noi
  Deseurile si gestiunea lor
  Dezvoltarea durabila
  WaterTest Complete in Moldova

  Site Index

  Ecotester Soex Nitrat-tester

  Ionizator Turbo-Plus 2009