UTC Финансовый анализ - основы и категории в Молдове и Кишинёве
Inapoi la Standarde in lumea mare

Cauta

Финансовый анализ - основы и категории в Молдове и Кишинёве Финансовый анализ - основы и категории в Молдове и Кишинёве

Финансовый анализ - основы и категории в Молдове и Кишинёве

by deceneu on Fri 12/01/2023 04:26 PM

Финансовый анализ включает в себя оценку финансового состояния и результатов деятельности компании. Основы финансового анализа включают в себя анализ бухгалтерских отчетов, оценку показателей ликвидности, рентабельности и оборачиваемости активов. Звоните нам >>

Категории финансового анализа включают в себя:

1. Вертикальный анализ:
Сравнение каждой строки бухгалтерского отчета с общей суммой этого отчета, выраженное в процентах.

2. Горизонтальный анализ:
Сравнение финансовых показателей компании за разные периоды для выявления тенденций и изменений.

3. Показатели ликвидности:
Оценка способности компании погасить текущие обязательства.

4. Показатели рентабельности:
Измерение прибыльности деятельности компании.

5. Оборачиваемость активов:
Оценка эффективности использования активов компании.

6. Анализ денежных потоков:
Изучение движения денежных средств внутри компании.

7. SWOT-анализ:
Выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз, которые могут повлиять на финансовое положение компании.

Эффективный финансовый анализ позволяет принимать обоснованные решения, оптимизировать финансовые процессы и повышать устойчивость бизнеса.

[Raspunde] [In sus]

Analiza financiară - noțiuni și categorii în Moldova și Chișinău

by deceneu on Fri 12/01/2023 04:47 PM

Analiza financiară implică evaluarea stării financiare și rezultatelor activității unei companii. Fundamentele analizei financiare includ analiza rapoartelor contabile, evaluarea indicatorilor de lichiditate, rentabilitate și rotativitate a activelor. Sunați acum >>

Categoriile analizei financiare includ:

1. Analiza verticală:
Compararea fiecărei linii din raportul contabil cu suma totală a acelui raport, exprimată în procente.

2. Analiza orizontală:
Compararea indicatorilor financiari ai unei companii pentru perioade diferite pentru identificarea tendințelor și schimbărilor.

3. Indicatori de lichiditate:
Evaluarea capacității unei companii de a-și acoperi obligațiile curente.

4. Indicatori de rentabilitate:
Măsurarea profitabilității activității unei companii.

5. Rotativitatea activelor:
Evaluarea eficienței utilizării activelor unei companii.

6. Analiza fluxurilor de numerar:
Examinarea mișcării fondurilor în interiorul companiei.

7. SWOT-analiză:
Identificarea punctelor tari și slabe, a oportunităților și amenințărilor care pot afecta situația financiară a unei companii.

O analiză financiară eficientă permite luarea deciziilor fundamentate, optimizarea proceselor financiare și creșterea rezistenței afacerii.

[Raspunde] [In sus]

Финансовый анализ - основы и категории в Молдове и Кишинёве

Preturi si Costuri in Moldova

Logare / Inregistrare

Materiale consumabile /bandaje
Animale vii si produse
Plante, fructe si legume
Uleiuri si esente in Chisinau
Sociale, Private si de Stat
Medicamente si leacuri UE/FDA
Purificatoare-ionizatoare de aer
Preparate pentru slabire - Lida
Purificatoare-ionizatoare de apa
Nitrat-testere si indicatoare
Lampi de cuart - ultraviolet
Lampi de sare in Chisinau
Inhalatoare si nebulizatoare
Dispozitive ortopedice - Dr Disk
Borcane pentru masaj - Haci
Blocuri si caramizi de sare Eco
Aparate darsonval - Ultratech
Aparate cu ultrasunet - Reton
Aparate cosmetice - Gezatone
Aparate electroforeza-ionoforeza
Aparate de terapie cuantica
Aparate vibroacustice - Vitafon
Aparate de magnetoterapie
Dispozitive electronice speciale
Crazy Ideas Studio Moldova
Standarde in lumea mare
Mediul inconjurator si noi
Deseurile si gestiunea lor
Dezvoltarea durabila
WaterTest Complete in Moldova

Site Index

Ecotester Soex Nitrat-tester

Ionizator Turbo-Plus 2009